Martin DEVERA, devik@cdi.cz,
http://www.cdi.cz/~devik/qos/qos.htm

Problémy paketových sítí:

vede k celkovému zpomalení odezvy a toto je závislé na chování ostatních účastníků stejné sítě.

Řešení:

Integrated services:

Differentiated services:

Intserv uzel:

Základní stavební prvky: Pozn: Diffserv je z hlediska implementace "rozdělený" intserv.

Intserv v Linuxu:

Qdisc je "černá skříňka" do níž linux přidává pakety určené k odeslání a odebírá je pokud je možno paket odeslat.

Klasifikátory:

Přidání pomocí:
 Usage: tc filter [ add | del | change | get ] dev STRING
       [ pref PRIO ] [ protocol PROTO ]
	   [ estimator INTERVAL TIME_CONSTANT ]
	   [ root | classid CLASSID ] [ handle FILTERID ]
	   [ [ FILTER_TYPE ] [ help | OPTIONS ] ]

       tc filter show [ dev STRING ] [ root | parent CLASSID ]
Where:
FILTER_TYPE := { rsvp | u32 | fw | route | etc. }
FILTERID := ... format depends on classifier, see there
OPTIONS := ... try tc filter add /desired FILTER_KIND/ help

Disciplíny:

Ingres queuing ?

Neimplementované qdiscy